Проектът „Просвета чрез приключения“ – първият съвместен проект на фондация “Метаарт” и фондация “Пловдив 2019” беше фокусиран върху идеята за присъствието на природата в ежедневието ни – не само като даденост, а като възможност. Планирахме среща-форум между публиката на град Белово и избрани от нас експерти в областта и пътешественици, която даде възможност на различните местни общности да се запознаят с начините, по които дивата природа може да бъде опазена, като същевременно се развива и от бизнес гледна точка.

Презентаторите, които взеха участие в проекта, чрез своя опит представиха различните възможности за развиване на стопанска дейност в рамките на планинските райони, като всеки един от тях, имайки опит от различна сфера, показа какъв е всъщност потенциалът на един планински град.

Форумът имаше не само обучителен, но и развлекателен характер, тъй като голяма част от презентаторите са усвоили своя занаят пътувайки из целия свят и споделиха интересни примери от пътешествията си. Именно чрез пътуването човек се сблъсква с нови и разнообразни култури и по този начин разширява собствения си мироглед. По този начин проектът стана достъпен не само за хора с предприемачески интерес, но и за групите, които проявяват любителско влечение към природата.

След приключването на дейностите по проект „Просвета чрез Приключения“ и в периода на дискусия и търсене на обратна връзка от страна на аудиторията, успяхме да установим, че непосредственото въздействие върху таргета ни, чиято основна част са жители на гр. Белово, се е проявило в желание и търсене на допълнителна информация по много от повдигнатите въпроси в дискусията, както и дадените сведения за състоянието и възможностите на околностите в града. В множеството дискусии, проведени по време на и след събитието, хора – представители на местната администрация и обикновени граждани с жив интерес задаваха допълнителни въпроси, целящи да сведат общата информация до частните случаи, които те самите виждат като възможност за реализация на собствените си идеи.

Тъй като идеите, които представихме по проекта „Просвета чрез Приключения“, не са краткотрайни от времева гледна точка, за реализирането на действителната полза от проекта, а именно „мобилизирането“ и подтикването към самостоятелна инициатива в сферата на природния и приключенски туризъм на участниците в публиката, предстои да се види. Държим връзка с участниците посредством имейл списък и сме готови да отговорим на техните въпроси или да ги свържем с човек, който би им бил полезен, във всеки един момент.

Линк към фейсбук страницата на събитието