Пост Култура е доброволческа платформа, която се занимава с организация на концертни събития, фокусирани изцяло върху младежки публики и нетипичните комбинации на артисти и приложни изкуства. Създадена през 2015 г, платформата се самоконцептуализира чрез провеждането на стотици експерименти от музикално естествено в рамките на клуб “Петното на Роршах”. Чрез близкото партньорство с “Петното”, платформата имаше възможност да използва долното (концертно) ниво на клуба по свое усмотрение, като в досегашните четири години функциониране общо над 300 концертни и други културни събития са се провели там. Целите на Пост Култура се обобщават от идеята на достигане на пълна симбиоза между артист, организатор и публика.

Подробна информация за вече осъществените, както и за предстоящите събития, които са част от календара на Пост Култура, могат да се намерят във фейсбук страницата на платформата.